18měsíční regrese spánku

Published:

Pokud se potýkáte s problémy 18měsíční spánkové regrese, nejste v tom sami. Tato běžná vývojová fáze může rodiče i batolata vyčerpat a frustrovat. V tomto obsáhlém příspěvku na blogu se ponoříme do záludností spánkové regrese ve věku 18 měsíců.

Nejprve se budeme zabývat běžnými příznaky 18měsíční spánkové regrese a faktory, které přispívají k poruchám spánku v tomto věku. Poté probereme strategie, jak tyto poruchy zvládnout zavedením důsledného režimu před spaním, zopakováním účinných metod nácviku spánku a vyvážením potřeb denního odpočinku.

Dále se budeme zabývat vytvořením pohodlného prostředí pro spánek pomocí technik postupného oddělování a vhodných komfortních předmětů. Podpora samostatnosti při denních aktivitách je také zásadní pro podporu samostatnosti a zároveň budování důvěry prostřednictvím postupného oddělování.

V neposlední řadě prozkoumáme, jak technologie, jako je aplikace Huckleberry Premium, podporuje zdravé spánkové návyky a zároveň udržuje péči o sebe sama v náročných obdobích, jako je 18měsíční spánková regrese. S naším návodem, jak hledat podporu i u přátel a členů rodiny!

18měsíční spánková regrese

Porozumění 18měsíční regresi spánku

18měsíční spánková regrese je dočasné narušení běžného nočního režimu a režimu spánku batolete, které se často vyznačuje problémy s ukládáním do postele, odporem při usínání, pláčem při spánku nebo nočním buzením. Toto období obvykle trvá 2 až 6 týdnů a může narušit i denní spaní. Kolem tohoto věku začínají batolata zkoušet hranice a usilují o nezávislost, což může vést k problémům se spánkem.

Běžné příznaky 18měsíční spánkové regrese

 • Boj s časem spánku: Vaše dítě se může bránit usnutí nebo může mít potíže s usínáním.
 • Odmítnutí spánku: Batolata mohou odmítat obvyklé spaní nebo spát kratší dobu než dříve.
 • Noční probuzení: V noci se mohou často budit a mají problémy s usínáním.
 • Změny nálady: Změny nálady: V důsledku narušeného spánku je častá zvýšená podrážděnost a výkyvy nálad.

Faktory přispívající k poruchám spánku v tomto věku

K těmto poruchám spánku vašeho dítěte přispívá celá řada faktorů. Mezi klíčové aspekty patří:

 1. Úpravy spánkového režimu: Vnitřní hodiny vašeho batolete se mohou při přechodu ze dvou spánků denně na jeden posunout, což může způsobit, že bude mít potíže přizpůsobit své spánkové návyky.
 2. Kognitivní vývoj: V tomto období dochází u batolat k rychlému kognitivnímu rozvoji, který je vede ke zkoumání nových hranic, což jim ztěžuje noční ukládání.
 3. Úzkost z odloučení: V tomto věku si děti často vytvářejí silnější vazbu ke svým pečovatelům a mohou mít problém s odloučením během spánku nebo zdřímnutí.

Abyste dítěti pomohli zvládnout tyto problémy se spánkem, je nezbytné pochopit faktory, které přispívají k narušování jeho spánkového režimu. Díky tomu můžete zavést účinné strategie, které zlepší kvalitu spánku vašeho batolete i vaši vlastní spánkovou hygienu. Mezi některé strategie patří např:

 • Trénink spánku: Zavedení důsledného režimu před spaním a spánkového režimu může dítěti pomoci usnout a zůstat spát.
 • Vyhněte se času strávenému u obrazovky: Omezení času stráveného u obrazovky před spaním může dítěti pomoci uvolnit se a snadněji usnout.
 • Zklidňující aktivity: Zařazení uklidňujících činností, jako je čtení knihy nebo teplá koupel, může dítěti pomoci uklidnit se před spaním.
 • Období přizpůsobení: Buďte s dítětem trpěliví, než si zvykne na nový spánkový režim a rutinu.

Uplatněním těchto strategií a trpělivostí s dítětem mu můžete pomoci překonat 18měsíční spánkovou regresi a vrátit se ke klidnému nočnímu spánku.

Pokud rodiče porozumí běžným příznakům a faktorům 18měsíční spánkové regrese, mohou vyvinout strategie, které pomohou jejich dětem vrátit se do správných kolejí. Pokud budou rodiče důsledně dodržovat režim před spaním, vrátí se k účinným metodám nácviku spánku a budou mít na paměti vyváženost potřeb denního odpočinku, mohou začít toto náročné období s jistotou zvládat.

Strategie pro zvládání 18měsíční spánkové regrese

Pro účinné zvládnutí problémů spojených s narušeným spánkem 18měsíčního dítěte je nezbytné, aby pečovatelé v tomto období udržovali zdravé návyky. Mezi klíčové strategie patří důslednost v rutinních postupech, návrat k předchozím úspěšným metodám, jako jsou jemné techniky, například Ferberova metoda, upuštění od zbytečného spánku, podpora fyzické aktivity během denních hodin a trpělivost a pochopení.

Zavedení důsledného režimu před spaním

Pravidelný režim před spaním pomáhá dát vašemu batoleti signál, že je čas se uklidnit a připravit se na spánek. To může zahrnovat uklidňující činnosti, jako je teplá koupel, společné čtení knihy nebo zpívání ukolébavek. Je důležité vyhnout se před spaním sledování obrazovky, protože vystavení elektronickým zařízením může narušit jejich schopnost snadno usnout. Každý večer se držte stejného sledu událostí, aby dítě vědělo, co bude následovat, a cítilo se ve svém prostředí bezpečně.

Přehodnocení účinných metod tréninku spánku

Pokud jste již dříve používali techniky tréninku spánku, které se u vašeho dítěte osvědčily, zvažte, zda je v tomto období regrese nezkusit znovu. Techniky, jako je řízený pláč nebo postupný ústup, mohou pomoci obnovit správné spánkové návyky rychleji než začínat od nuly s novými postupy. Nezapomeňte, že při řešení regrese spánku je zásadní trpělivost, protože může trvat nějakou dobu, než se zlepšení projeví.

Vyvážení potřeb denního odpočinku

 • Úprava spánku: S přibývajícím věkem mohou batolata vyžadovat méně spánku během dne, což by mohlo přispět k nočním poruchám, pokud se na to správně nepřistoupí. Sledujte denní spánkový režim svého dítěte a upravte podle toho jeho rozvrh spánku, abyste zajistili, že si dítě dostatečně odpočine, aniž by to ohrozilo noční spánek.
 • Fyzická aktivita: Podporujte své batole v pohybových aktivitách během dne, protože to může pomoci vydat energii a zlepšit kvalitu nočního spánku. Snažte se o kombinaci her uvnitř a venku, která jim umožní zůstat aktivní a zároveň rozvíjet důležité motorické dovednosti.

Začlenění těchto strategií do každodenní rutiny nejen podpoří lepší spánkové návyky během 18měsíční regrese, ale také položí pevné základy pro zdravý spánek v budoucnu. Mějte na paměti, že každé dítě je jedinečné, takže může trvat několik pokusů, než objevíte ideální kombinaci strategií, které vyhovují vám oběma. Během tohoto adaptačního období zůstaňte trpěliví, důslední a chápaví - brzy se klidné noci vrátí.

Zavedením těchto strategií pro zvládnutí 18měsíční spánkové regrese mohou rodiče vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, které pomůže jejich dítěti odpočívat tak, jak potřebuje. Pro další zajištění úspěšných spánkových návyků je klíčové vytvoření vhodného prostředí pro spánek.

Vytvoření pohodlného prostředí pro spánek

Vytvoření pohodlného prostředí pro spánek

Zajištění příznivého prostředí pro klidný spánek vašeho dítěte hraje důležitou roli při překonávání překážek, které představují jeho vývojové milníky. Vytvořením pohodlného a uklidňujícího prostoru pro spánek můžete pomoci zmírnit obavy z toho, že bude v noci samo, a podpořit kvalitní spánek během tohoto náročného 18měsíčního regresního období.

Techniky postupného oddělování před spaním

Vyhněte se společnému spaní a postupně zvětšujte vzdálenost mezi vámi a batoletem během spánku. To mu pomůže lépe si zvyknout na samostatné spaní, aniž by mu to způsobovalo zbytečný stres nebo úzkost. Jedním ze způsobů, jak začít s přechodem batolete na samostatné spaní, je zpočátku sedět blízko něj, když usíná, a pak postupně zvětšovat vzdálenost mezi vámi a ním, dokud nebude pohodlně spát samo. Nadace Sleep Foundation nabízí další tipy, jak u dětí podpořit návyky samostatného spánku.

Výběr vhodných komfortních předmětů

Aby se dítě cítilo bezpečně, když se ukládá k nočnímu spánku nebo ke spánku, poskytněte mu uklidňující doplňky, jako jsou plyšová zvířátka nebo deky se známými vůněmi z domova. Tyto předměty mohou sloužit jako přechodné předměty, které poskytují jistotu, když pečovatelé nejsou v místnosti přítomni. Ujistěte se, že jste vybrali předměty vhodné pro váš věk; vyhněte se věcem s malými částmi nebo volnými provázky, které by mohly pro malé batole představovat nebezpečí udušení.

 • Udržujte stálou teplotu: Udržujte v místnosti po celou noc příjemnou teplotu (asi 65-70 °F), aby se dítě nebudilo kvůli přílišnému horku nebo chladu.
 • Tlumení hluku: Použijte přístroje pro tlumení bílého šumu, ventilátory nebo tichou hudbu, abyste přehlušili případné rušivé vlivy zvenčí, které by mohly narušit spánek dítěte.
 • Tlumené osvětlení: Pro navození uklidňující atmosféry před spaním nechte v místnosti tmu nebo použijte tlumené noční světlo. Podle Harvard Health se alespoň hodinu před spaním vyhněte sledování obrazovky, protože vystavení modrému světlu může narušit přirozený spánek.
 • Zařaďte uklidňující aktivity: Zařaďte do programu před spaním relaxační prvky, jako je čtení pohádek, jemné masáže nebo společné cvičení hlubokého dýchání.

Tyto kroky pomohou vytvořit pro vaše batole pohodlné a bezpečné prostředí v období 18měsíční spánkové regrese. Podporou samostatnosti a poskytováním jistoty prostřednictvím uklidňujících předmětů a rutinních postupů je můžete podpořit při překonávání narušených spánkových vzorců a zlepšení celkové kvality odpočinku.

Podpora klidného prostředí pro spánek je klíčem ke zdravému usínání a zaručuje, že vaše dítě získá potřebný odpočinek. Podporování samostatnosti při denních aktivitách může dětem pomoci stát se samostatnějšími a zároveň budovat důvěru mezi rodiči a jejich dětmi.

Podpora samostatnosti během denních aktivit

Postupné oddělování v průběhu každodenních činností pomáhá dětem lépe se vyrovnat s odloučením od pečovatele, což se projeví v lepším zvládání odloučení i v noci. Procvičování těchto dovedností pozitivně přispěje k celkovému úspěchu při zvládání jakýchkoli budoucích případů, kdy se podobné regrese mohou později opakovat. V této části se budeme zabývat některými aktivitami, které podporují samostatnost, a způsoby, jak budovat důvěru prostřednictvím postupného oddělování.

Činnosti, které podporují soběstačnost

Zařazení úkolů a her přiměřených věku do dne vašeho batolete může pomoci posílit jeho pocit nezávislosti a sebedůvěry. Zde je několik nápadů, jak podpořit samostatnost 18měsíčních dětí:

 • Hádanky: Jednoduché hádanky podporují dovednost řešit problémy a zároveň batolata zaujmou. Vyzkoušejte puzzle Melissa & Doug navržené speciálně pro malé děti.
 • Oblékání: Vyzývejte dítě, aby se oblékalo samostatně, i když mu to trvá déle, než se oblékne samo.
 • Doba čištění: Naučte své batole uklízet hračky po hře, čímž podpoříte jeho zodpovědnost a organizační schopnosti.
 • Smyslové koše: Vytvořte smyslové koše naplněné předměty, jako je rýže nebo těstoviny, které jim umožní samostatně zkoumat textury při hře.

Budování důvěry postupným oddělováním

Abyste dítěti usnadnili přechod během spánku a narušení spánku způsobené 18měsíční spánkovou regresí, postupně prodlužujte dobu, kterou dítě tráví mimo vás během denních aktivit. To pomáhá budovat důvěru a posiluje myšlenku, že se může cítit bezpečně, i když nejste přímo po jeho boku.

 1. Krátké vycházky: Nechávejte batole s důvěryhodnou osobou na krátkou dobu a postupně prodlužujte její délku.
 2. Rande na hraní: Umožněte dětem setkávat se s jinými dětmi a navazovat přátelství i mimo nejbližší rodinný okruh. Platforma Meetup je vynikajícím zdrojem informací pro vyhledávání místních herních skupin.
 3. Třídy pro batolata: Zapište své dítě do kroužků odpovídajících jeho věku, jako jsou hudební nebo výtvarné lekce, kde může komunikovat s vrstevníky a zároveň se samostatně učit novým dovednostem. Podívejte se na Gymboree Play & Music, které nabízí různé programy přizpůsobené vývojovým fázím batolat.

Začlenění těchto strategií do každodenního režimu pomůže podpořit samostatnost vašeho 18měsíčního dítěte a zároveň ho připraví na lepší spánkový režim v tomto náročném období spánkové regrese. Nezapomeňte, že trpělivost a důslednost jsou klíčovými faktory pro úspěšné zvládnutí tohoto adaptačního období, což nakonec povede ke zlepšení kvality spánku jak pro pečovatele, tak pro batolata.

Podpora samostatnosti při denních aktivitách je důležitou součástí pomoci dětem naučit se samostatnosti. Využitím technologie pro podporu spánkového režimu mohou rodiče získat přehled o spánkových návycích svého dítěte a vytvořit plán pro lepší odpočinek.

Využití technologie pro podporu spánkových plánů

Když rodiče a pečovatelé řeší problémy spojené s 18měsíční spánkovou regresí, mohou technologie sehrát významnou roli při podpoře zdravých spánkových návyků. Využitím moderních nástrojů, jako jsou aplikace pro sledování spánku, můžete lépe porozumět jedinečným spánkovým vzorcům svého dítěte a vytvořit efektivní plán, který podpoří klidné noční spaní.

Výhody používání aplikací pro sledování spánku

 • Poznatky založené na datech: Aplikace pro sledování spánku shromažďují údaje o spánkovém režimu vašeho dítěte a poskytují cenné informace o ideální době spánku, délce zdřímnutí a celkové kvalitě spánku.
 • Doporučení na míru: Na základě shromážděných údajů tyto aplikace nabízejí personalizované návrhy na zlepšení spánkového režimu vašeho batolete a řešení případných problémů, které přispívají k narušování nočního odpočinku.
 • Zachování konzistence: Pomocí speciální aplikace mohou rodiče snáze zavést konzistentní režim, protože jim nabízí připomenutí času spánku nebo vstávání. To pomáhá upevnit hranice nočního spánku v náročných obdobích, jako je například 18měsíční regrese.
 • Snadnější komunikace se zdravotnickými pracovníky: V případě, že potřebujete odborné poradenství ohledně spánkových návyků vašeho dítěte, sdílení podrobných záznamů ze spolehlivé aplikace usnadní pediatrům nebo jiným odborníkům poskytování cílených rad na základě přesných informací.

Jak aplikace Huckleberry Premium podporuje zdravé spánkové návyky

Aplikace Huckleberry Premium, navržená speciálně pro potřeby péče o kojence a batolata, je jedním z takových nástrojů, který nabízí komplexní podporu při řešení poruch, jako je 18měsíční regrese spánku. Mezi klíčové funkce této aplikace patří:

 • Prediktor doby spánku SweetSpot®: Tento patentovaný algoritmus analyzuje údaje o spánku vašeho dítěte a určuje optimální čas pro spánek a čas ukládání ke spánku, čímž zajišťuje, že dítě bude po celý den odpočaté.
 • Individuální plán spánku: Huckleberry Premium poskytuje individuální plán krok za krokem, který je přizpůsoben věku, vývojovému stupni a jedinečným spánkovým zvyklostem vašeho dítěte. To vám pomůže řešit specifické problémy související s jejich nočním odpočinkem během obtížných období, jako je například 18měsíční regrese.
 • Odborné konzultace v aplikaci: Díky přístupu k týmu certifikovaných pediatrických odborníků na spánek mohou rodiče požádat o odborné poradenství při zvládání poruch spánku svého batolete přímo prostřednictvím aplikace.

Začlenění technologií do vašeho přístupu k řešení měnícího se spánkového režimu 18měsíčního dítěte vám jako pečovateli nejen usnadní práci, ale také pozitivně přispěje k tomu, abyste mu pomohli překonat tyto dočasné komplikace. Pomocí nástrojů, jako je například aplikace Huckleberry Premium, můžete stanovit jasné hranice týkající se nočního spánku a zároveň zachovat konzistentnost rutinních postupů - což v konečném důsledku podpoří vás i vaše dítě v této náročné fázi.

Technika může být skvělým pomocníkem při budování a udržování pravidelného spánku dětí. Se správnou pomocí mohou rodiče a pečovatelé využít toto období regrese k péči o sebe a zároveň se věnovat svým závislým dětem.

Udržování péče o sebe sama v období regrese

Udržování péče o sebe sama v období regrese

Je důležité věnovat pozornost nejen svým potomkům, ale také sobě - nezapomínejte, že i péče o sebe je nezbytná. Dejte si povolení udělat si v případě potřeby přestávku a vyhledejte podporu přátel nebo členů rodiny, kteří rozumí tomu, čím procházíte, aby vám mohli nabídnout užitečné rady a povzbuzení na této cestě, což nakonec povede obě strany k tomu, aby po ukončení všech dočasných nezdarů, které dnes v rámci domácnosti zažíváte, dosáhly opět kvalitnějšího společného spánku.

Význam péče o sebe během náročných období

18měsíční spánková regrese může být pro rodiče a pečovatele náročným obdobím. Je důležité, abyste v tomto období upřednostnili vlastní pohodu, protože vám to pomůže udržet si energii a trpělivost potřebnou k tomu, abyste zvládli narušený spánkový režim vašeho dítěte. Mezi účinné strategie péče o sebe patří např:

 • Dostatek odpočinku: Zkuste si zdřímnout, když to dělá vaše dítě, nebo jděte spát dříve, abyste kompenzovali případné noční buzení.
 • Zdravé stravování: Vyvážená strava vám v tomto náročném období dodá potřebné živiny a energii. Podívejte se na tyto tipy na zdravé stravování pro zaneprázdněné lidi.
 • Hledání možností, jak se zbavit stresu: Věnujte se činnostem, které pomáhají snižovat stres, jako je cvičení, meditace nebo koníčky, které přinášejí radost.
 • Upřednostňování duševního zdraví: Pokud vás přepadnou pocity úzkosti nebo deprese, zvažte vyhledání odborné pomoci terapeuta nebo poradce.

Hledání podpory u přátel a rodiny

Během 18měsíční spánkové regrese je nezbytné mít silný podpůrný systém. Obraťte se na své blízké, kteří si prošli stejnou zkušeností, a požádejte je o pochopení, radu a povzbuzení. Zde je několik způsobů, jak hledat podporu:

 • Zapojte se do rodičovských skupin: Spojte se s ostatními rodiči ve vaší komunitě nebo online prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook nebo Reddit, a získejte společné zkušenosti a užitečné tipy.
 • Otevřeně mluvte o svých problémech: Nebojte se podělit o to, čím procházíte, s blízkými přáteli nebo rodinnými příslušníky - mohou vám poskytnout informace z vlastních zkušeností.
 • V případě potřeby požádejte o pomoc: Pokud potřebujete přestávku nebo pomoc s péčí o děti, neváhejte požádat o pomoc své okolí.

Zařazení aktivit zaměřených na péči o sebe sama do každodenního režimu může přinést příznivé účinky nejen pro sebe, ale také vytvořit pozitivnější atmosféru pro rodiče i dítě, kteří společně procházejí tímto složitým obdobím. Upřednostňováním osobní pohody vedle zvládání 18měsíční spánkové regrese mohou pečující osoby zajistit, že budou mít i nadále k dispozici potřebné nástroje, které jsou nutné k tomu, aby ve svých domácnostech opět rozvíjely zdravé noční návyky.

Závěr

Celkově může být 18měsíční spánková regrese náročným obdobím jak pro batolata, tak pro pečovatele. Nicméně pochopení běžných příznaků a faktorů, které k tomu přispívají, zavedení účinných strategií, jako je důsledný režim před spaním a vytvoření příjemného prostředí pro spánek, podpora samostatnosti při denních aktivitách, využití technologií pro podporu spánkového režimu a udržování péče o sebe během období regrese, může pomoci zlepšit narušený spánkový režim dítěte.Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?